Twoje urządzenie jest offline
Aby strona działała prawidłowo przywróć połączenie z internetem.

Regulamin

Regulamin platformy Sala Zabaw Kosmos i profilu klienta Sali Zabaw Kosmos (w tym sklepu internetowego Sali Zabaw Kosmos) 1. Przedmiot 

 

Regulamin określa zasady działania platformy Sali Zabaw Kosmos, w tym składania zamówień dotyczących produktów, usług, działań lojalnościowych oraz zapłaty ceny za zamówione usługi i produkty, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia konsumentów do odstąpienia od usług i produktów.

 

 1. Definicje

 

tel: 32 555 04 83; 

 

 

w Serwisie, w tym rezerwacje, bilety itp;

 

 

w aplikacji mobilnej Sala Zabaw Kosmos dostępnej na urządzeniach IOS 

i Android;

 

i Usług na odległość oraz zasady działania systemów rabatowych 

i lojalnościowych;

 

 

 

 

 1. Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie parkkosmos.pl. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji w celu potwierdzenia założenia swojego konta. W wiadomości email, klient otrzyma link, który po naciśnięciu aktywuje w pełni konto klienta. W razie utraty hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury odzyskiwania hasła, klikając w odpowiednie pola dostępne w Serwisie.

 2. Do założenia konta wymagane dane to: imię klienta, nazwisko klienta, adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Nie ma możliwości założenia dwóch kont na te same dane, w szczególności na ten sam adres e-mail oraz numer telefonu.

 4. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 5. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login oraz hasło.

 6. W zakresie dopuszczonym przez prawo Sala Zabaw Kosmos nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

 7. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.

 8. Dokonywać zakupów w Serwisie mogą Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji.

 9. Rejestracji można również dokonać w wybranej Sali Zabaw Kosmos, np. podczas składania rezerwacji osobiście. 1.  Zamawianie Produktów i Usług (w tym zasady składania rezerwacji)

 

 1. Do złożenia zamówienia w Serwisie na Produkt niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub smartfona z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, itp.) oraz aktywnego konta klienta.

 2. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Prezentowana cena podczas składania zamówienia w przypadku rezerwacji jest ceną orientacyjną z uwagi na możliwość późniejszych zmian opcji dodatkowych, jednakże cena biletu za dziecko oraz za osobę dorosłą nie zmienia swojej wartości, chyba, że zmieni się ilość tych osób i konieczna będzie zmiana oferty. 

 4. Dokonując zamówienia w Serwisie, klient powinien wybrać interesującą go usługę lub produkt, uzupełnić wszystkie wymagane dane, a w przypadku rezerwacji wybrać termin jej realizacji z dostępnych terminów proponowanych przez Serwis.

 5. W przypadku składania zamówienia na rezerwację w Sali Zabaw Kosmos, klient w pierwszej kolejności dokonuje wyłącznie rezerwacji wstępnej, która nie jest wiążąca. Rezerwacja wstępna jest ważna przez 24H od momentu jej złożenia, bez względu na to czy została złożona za pomocą Serwisu, telefonicznie lub osobiście w wybranej Sali Zabaw Kosmos.

 6. Sala Zabaw Kosmos zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji wstępnej bez podania przyczyny.

 7. W celu potwierdzenia rezerwacji wstępnej klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości określonej przy składaniu zamówienia. 

W większości przypadków minimalna kwota zaliczki nie powinna przekraczać 100,00 PLN. Zaliczka za rezerwację jest bezzwrotna, a jedynie w przypadku odstąpienia od umowy zgodnej z zasadami niniejszego Regulaminu może zostać wykorzystana przez klienta na realizację innych usług. 

 1. Pozostała wartość rezerwacji pozostaje do zapłaty w dniu realizacji złożonej rezerwacji.

 2. Zaliczkę za rezerwację Klient może uiścić online przez Serwis, korzystając 

z odpowiedniej opcji za pomocą szybkich płatności lub osobiście w wybranej Sali Zabaw Kosmos gotówką lub kartą.

 1. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji wstępnej.

 2. Klient podczas składania rezerwacji powinien uzupełnić wszystkie wymagane informacje zgodnie z prawdą, Sala Zabaw Kosmos nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane podczas składania zamówienia.

 3. Po wpłaceniu zaliczki i potwierdzeniu rezerwacji, klient otrzyma stosowną wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi złożonej rezerwacji.

 4. Klient ma obowiązek uzupełnić wszystkie dodatkowe opcje, które chce dodać do swojej rezerwacji podczas składania zamówienia. Edycji tych opcji można dokonać jedynie telefonicznie lub osobiście w wybranej Sali Zabaw Kosmos.

 5. Sala Zabaw Kosmos zastrzega sobie prawo do braku akceptacji zmian opcji dodatkowych z uwagi na właściwości zamówionych produktów jako opcji dodatkowych. W szczególności tortów, ciast i piniat itp. które wymagają zamówienia od zewnętrznych dostawców.

 6. W każdej chwili Klient może poprosić o edycję swojej rezerwacji w tym ilości dzieci, osób dorosłych lub informacji dodatkowych, telefonicznie lub w wybranej Sali Zabaw Kosmos. Nie ma możliwości edycji złożonej rezerwacji przez Serwis. 

 7. Klient może w dowolnym momencie anulować rezerwację wstępną telefonicznie, mailowo lub osobiście w Sali Zabaw Kosmos. 

 8. Rezerwacja potwierdzona może zostać anulowana wyłącznie telefonicznie lub mailowo, z zastrzeżeniem opcji dodatkowych z uwagi na właściwości zamówionych produktów jako opcji dodatkowych. W szczególności tortów, ciast i piniat itp., które wymagają zamówienia od zewnętrznych dostawców. W tym przypadku kwota zaliczki może zostać wykorzystana przez Klienta na inne Usługi lub Produkty oferowane przez Salę Zabaw Kosmos. 

 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Salą Zabaw Kosmos dotycząca zakupu Produktów lub Usług zostaje zawarta na czas określony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy. W przypadku rezerwacji, umowa wygasa również z chwilą zakończenia realizacji zamówionych Usług. 

 10. Przedmiotem umowy sprzedaży w Serwisie są Produkty lub Usługi, których główne cechy są podane w Serwisie. Ceny Produktów wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT bądź są podane w kwocie netto i brutto w złotych polskich. Przed złożeniem zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu, a po wyborze przez Klienta, opcji dodatkowych Klient jest informowany i akceptuję ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za zamówiony Produkt lub Usługę i wybranych opcji dodatkowych w przypadku rezerwacji.

 

 1. Płatności

 

 1. Klient za złożone zamówienie może zapłacić w wybranej Sali Zabaw Kosmos za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez wybraną Salę Zabaw Kosmos lub gotówką. Opłatę może również wnieść, jeśli taka opcja jest dostępna, za pomocą szybkich płatności takich jak BLIK, szybki transfer oferowanych przez dostawcę Przelewy24; PayPro S. A. ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań.

 

 1. Program lojalnościowy

 

 1. Każdy klient, który posiada profil klienta, może uczestniczyć w programie lojalnościowym.

 2. Program lojalnościowy polega na zbieraniu punktów przez klienta, które sumują się na profilu klienta, punkty są widoczne po zalogowaniu się do Serwisu wraz z historią ich zbierania i wykorzystywania. Co rok w dniu 31 grudnia punkty automatycznie tracą ważność i konto zostanie wyzerowane. 

 3. Klient może zbierać punkty w określonych przypadkach:

  1. Zakup w wybranej Sali Zabaw Kosmos, który nie jest realizacją zamówionej rezerwacji, wówczas za każdą wydaną złotówkę przysługuje 1 punkt. Dla przykładu zakup na kwotę 23,30 PLN spowoduje dodanie 23 punktów lojalnościowych. Kwota zawsze jest zaokrąglana w dół, inaczej mówiąc jeden punkt to jedna pełna wydana złotówka.

  2. Realizacja zamówionej rezerwacji w wybranej Sali Zabaw Kosmos, za każdą złotówkę wartości rezerwacji przysługuje 0,2 punkta, przy czym dodawane są tylko pełne punkty, inaczej mówiąc aby otrzymać jeden punkt lojalnościowy należy rezerwację rozliczyć z wartością końcową 5,00 PLN. Dla przykładu rezerwacja opiewająca na kwotę 600 zł spowoduje otrzymanie 120 punktów lojalnościowych.

 4. Aby otrzymać punkty w wybranej Sali Zabaw Kosmos, taką chęć należy zgłosić zaraz przy wejściu podczas decyzji o biletach lub przed zakończeniem transakcji. Jeśli transakcja zostanie zakończona nie ma możliwości podłączenia karty klienta w celu otrzymania punktów lojalnościowych.

 5. Zebrane punkty Klient może wykorzystać na nagrody, które są dostępne w Serwisie w zakładce katalog nagród.

 6. Każda nagroda to inaczej mówiąc kupon rabatowy na wybrane produkty lub usługi. Aby odebrać taką nagrodę należy mieć wystarczającą ilość punktów na swoim koncie. Po odebraniu nagrody do konta klienta zostanie przypisany kupon rabatowy, ważny przez 1 miesiąc od momentu odebrania nagrody. W każdej chwili klient może sprawdzić swoje dostępne kupony rabatowe oraz ich termin ważności. 

 7. Każdy kupon rabatowy, który powoduje obniżenie kwoty o 100% w rezultacie rabatuje kwotę wybranego produktu do 0,01 PLN (1 grosz). Inaczej mówiąc każda pozycja w transakcji musi mieć wartość minimalną 1 grosza. Na przykład kupon na dwie czarne kawy spowoduje obniżenie ceny do 1 grosza za produkt, czyli w sumie do zapłaty pozostanie 2 grosze.

 8. Wykorzystanych punktów na kupon rabatowy nie można zwrócić, a także nie można anulować wygenerowanego kuponu rabatowego.

 9. Kupon rabatowy należy okazać pracownikowi podczas dokonywania transakcji przed jej zakończeniem.

 10. Sala Zabaw Kosmos zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia danego kuponu rabatowego bez podawania przyczyny. 

 

 1. Reklamacje 

 

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres:kontakt@salazabawkosmos.pl lub telefonicznie: 32 555 04 83. 

 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Zamówienia i opis reklamacji.

 3. Sala Zabaw Kosmos rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Sala Zabaw Kosmos - AJBW POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-408 Mysłowice, ul. Ks. J. Dzierżonia 28, NIP 222 092 05 25, KRS 0000919136, REGON 389818638, email: kontakt@salazabawkosmos.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Salę Zabaw Kosmos dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a Salę Zabaw Kosmos, dotyczącej usług świadczonych przez Salę Zabaw Kosmos( w szczególności rezerwacji) bądź sprzedaży produktów oferowanych przez Salę Zabaw Kosmos. Ponadto, Sala Zabaw Kosmos może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Salę Zabaw Kosmos, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. 

 3. Dla celów marketingowych Sala Zabaw Kosmos może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z tej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Sali Zabaw Kosmos, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług. 

 5. W przypadku nabycia usługi oferowanej przez Salę Zabaw Kosmos, dane osobowe (imię i nazwisko) Klienta mogą być wyświetlane na ekranach marketingowych. 

 6. Dane osobowe Klientów dla potrzeb wykonania umowy będą przechowywane przez okres przygotowania i wykonania usługi. 

 7. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez Salę Zabaw Kosmos przez okres korzystania z Serwisu i 36 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Sala Zabaw Kosmos będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.

 8. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient ma prawo do żądania od Sali Zabaw Kosmos dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Salą Zabaw Kosmos. 

 

 1. Postanowienia końcowe 

 

 1. Sala Zabaw Kosmos zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sala Zabaw Kosmos nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Sala Zabaw Kosmos w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


Oprogramowanie
HEAG ASI ABILITY ™ 2024
THE HEAG COMPANY
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sala Zabaw Kosmos
AJBW POLSKA SP. z O. O.
PL2220920525
Jana Dzierżonia 28
41-408 Mysłowice, Polska